วิธีการส่งสินค้า
1. เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการชำระเงินไปที่อีเมล์ของท่าน ซึ่งท่านสามารถใช้ “เลขที่รายการสั่งซื้อสินค้า” เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่ง โดยสามารถติดต่อเราทาง Hotline 088-088-3614 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ อีเมล์ [email protected]
2. เจ้าหน้าที่ของบริษัท จะติดต่อลูกค้าเพื่อนัดวันและเวลารับสินค้าตามสถานที่ในใบสั่งซื้อ
3. ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า สินค้าจะถึงมือลูกค้าภายใน 3 วันทำการ สำหรับลูกค้าเขตกรุงเทพและปริมณฑล(ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) และภายใน 3-7 วันทำการ สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด หลังจากท่านได้รับอีเมล์ยืนยันการชำระเงินจาก pcgshoponline
4. ค่าบริการจัดส่งสินค้าตามน้ำหนักสินค้า
0.01-3.00 กก. 50 บาท
3.01-10.00 กก. 60 บาท
10.01-30.00 กก. 80 บาท
30 กก.ขึ้นไป 150 บาท
5.เงื่อนไขการรับคืนสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าทุกกรณี ยกเว้นในกรณีที่สินค้าชำรุดจากการขนส่ง หรือสินค้าไม่ตรงตามรายการที่สั่งซื้อ โดยลูกค้าต้องส่งคืนทันทีกับพนักงานส่งสินค้าและไม่ลงนามในใบส่งสินค้า
6.กรณีที่ไม่สามารถนัดส่งสินค้าได้ภายใน 3-5 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า
7.กรณีที่พนักงานไปส่งสินค้าแล้วไม่มีผู้รับสินค้า บริษัทขอเรียกเก็บค่าขนส่งรอบใหม่ 100 บาท โดยต้องชำระภายในวันรุ่งขึ้น มิฉะนั้นทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า
8.สาเหตุที่ส่งผลให้การจัดส่งสินค้าล่าช้า
-ข้อมูลสถานที่จัดส่งสินค้าไม่ถูกต้อง หรือไม่มีผู้รับสินค้าตามสถานที่และเวลาที่นัดส่งสินค้า
-เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไว้ได้
-ลูกค้าชำระเงินล่าช้าหรือมีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการชำระเงิน
-เหตุสุดวิสัยในการจัดส่ง เช่น ภัยธรรมชาติ หรือสภาพอากาศที่ผิดปกติ เป็นต้น
Back to top